Obezite, mental sağlıkla ilgili problemler ve sigara kullanımının halkı en çok etkileyen sağlık sorunları arasında yer aldığıartık günümüzün bir gerçeğidir. Uzm. Dr. Sinan İbiş , obezitenin toplumsal açıdan birincilsağlık problemi olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti İbiş, konuyla ilgili olarak şunları anlattı: “ Dünyada en çok ölüm nedeni olan kalp krizleri ve kalp hastalıklarının önlenmesinde de birincil olarak obezitenin önlenmesinin son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Obezite ve riskler…

Dünyadaki genel verilere bakıldığında yetişkinler arasındaki obezite oranının%35 oranlarına kadar vardığını, yani her 3 kişiden birinin obez olduğunu, kalp hastalıklarına ve kalp kriziniyaşama olasılığının da bu kişilerde en yüksekolduğunu söylemek mümkündür. Diğer bir husus ise obez insanların yaklaşık olarak %35 ‘inin kan basıncı normale göre yüksektir. Obez insanlardaki yaşanan hipertansiyonda yine kalp krizinin yaşanmasında önemli bir unsurdur.

Stres Sorunları ve Obezite…

Obeziteden sonra davranış sağlığı ve sigara kullanımı konularının toplumu ilgilendiren en büyük sorunlar olduğunu söyleyebiliriz.Toplumlardaki stresle birlikte depresyonun gelişmesi, bağımlılık yapıcı unsurların giderek yaygınlaşması insanların davranış değişikliklerini yaratarak obezitenin yaygınlaşmasına neden olmaktadır.Stres bugün toplumlarda insanlarımızın % 50 – 55 kadarlık bir kısmını doğrudan etkilemektedir.

Stres yüklü insanlarda hareketleri kısıtlamakta, yeme alışkanlıklarındaki kontrolü ortadan kaldırmakta, bedensel toksin yükünü artırarak obeziteyi teşvik etmektedir. Stresle herkes farklı şekilde başa çıkabiliyor. Stresin hangi düzeyde olduğu önemlidir. Bazen stres sadece gündelik bir olay da olabilir. Bazen kişilerin stres olarak tanımladığı, bir davranış bozukluğu olarak klinik bakımdan tanı konulabilecek bir durumda olabilir.

Sigara Kullanımı ve Genel Sağlık …

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son derece yaygındır, yapılan çalışmalar dünya da ortalama her 3 kişiden birinin sigara içtiğini ortaya koymaktadır. Yapılan çalışmalara   göre anneler arasında sigara kullanımı yaklaşık olarak ortalama % 25 oranındadır. Sigara kullanan insanlarda kanserler ve organ rahatsızlıkları içmeyen kişilere göre çok fazladır. Sigara bırakma politikalarının etkinliklerinin arttırılmasıyla sigara kullanıcılar ve kullanım azaltılabilir, sigaraya bağlı hastalıklarda azaltılabilir.

Fazla yükleri taşımayın…

Obez insanlar olması gereken ağırlıktan fazlasını hayatları boyunca taşırlar vücutta biriken yağ, hücrelerde damarların ve organların içinde, organ boşluklarında , organların arasındaki boşlıklarda birikerek biyolojik sağlığı adım adım yok ederken, bir yandan da taşınan ağırlığın kaslar, kemiklerve eklemler üzerindeki aşırı yüklenmesonucu bölgesel ağrılar yaşarlar.

Obez insanların % 40 ‘ ında hareketle ortaya çıkan ağrılar görülmektedir. Obez insanlarda yaşanan bu ağrıları hareket doğurduğu için bu insanlar hareketsiz kalmayı tercih ederlerki bu da obezitenin daha büyük bir boyuta ulaşmasına neden olmaktadır.Obezitenin çözümlenmesi hususu artık ülkelerin ulusal stratejik programlarına girmiştir ve obezite konusunda yapılan ulusal çalışmalar her geçen gün kendisini daha fazla hissettirmektedir.

 

> Bize Sorun