Ülkemiz üstün yetenekli çocukların eğitimini özel yasa ve yönetmeliklerle ele almaya karar vermiş bulunmaktadır. Bu önemli girişimin uzun dönemde başarılı olması için, aşağıdaki soru ve sorunlar üzerinde dikkatle durulmalıdır.
Zekayı Tam Olarak Anlamak Adına
 • Zeka konusunda bugüne değin öne sürülmüş çok sayıda kuram vardır. 
 • Zeka gerçekten de nedir? 
 • Üstün yetenekli çocuk nasıl belli olur? 
 • Acaba öğretmen düzeyinde yapılmakta olan ilk elemede bazı çocuklar sistem dışı kalabilmekte midir? 
Birkaç on yıldır ülkemizde zekayı (üstün yeteneği) ölçmede; bunun da ötesinde, eğitim, sağlık ve adalet sistemi kapsamında birey için çok önemli kararları almada kullanılan Wechsler zeka testinin ;
 • Ne ölçtüğü tam olarak bilinmekte midir? 
 • Önemli kararların alınmasında kullanılan psikometrik araçlar ne gibi bir işlemden geçmiş olmalıdır? 
 • Test standardizasyonu ne gibi aşamaları içermelidir? 
 • Sorunları olan, örneğin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısı bulunan çocukların zeka düzeyini Wechsler testi ile güvenilir olarak ölçmek mümkün müdür? 
 • Test, bu çocuklarda zekayı değil de başka özellikleri ölçüyor olabilir mi? 
 • Psikometrik yaklaşım üstün yetenekli çocukları belirlemede tek başına yeterli midir? 
 • Çağdaş nörobilim yaklaşımının zeki olanı seçme girişimine getirdiği destekleyici ve alternatif çözümler var mıdır?  
Yukarıdakiler zekayı tam olarak anlamak adına cevaplanması gereken sorulardan sadece birkaçıdır. 
> Bize Sorun