İnsan hayatı için hem sanayi, hem de tarım önemlidir. Ancak buna göre tarım daha önemlidir.

İçinde yaşadığımız zaman bilişim çağıdır. Daha önce yaşadığımız çağ sanayi ve endüstri çağı idi. Bu çağı yaşadıktan sonra insanoğlu sanayi ve endüstri çağının devamı ile birlikte bilişim çağını yaşamaktadır.

İnsan için en önemli şey karnını doyurmaktır. Diğer ihtiyaçlar ondan sonra gelir. Sanayi makine, alet ve edevat demektir. Bunların ana maddesi, metaldir. İnsan makine, alet ve edevat yiyemez, dolayısıyla bunlarla karnını doyuramaz. Tarımdan elde edilen ürünleri yiyerek karnını doyurup yaşar. Bu tarım ürünleri de et, süt, yoğurt, peynir, sebze, meyve ve diğerleridir. Bu tarımsal gıdalar olmadıkça insanlar yaşayamaz.

Sanayinin olmadığı zamanlarda insanlar yaşayabilmişler ve bu yaşamlarını sürdürebilmişlerdir. Bu nasıl olmuş, gerilere dönüp bir bakalım. O dönemlerde sanayi yoktu. İnsanlar ne yapmış. Elle yapılan kara saban, boyunduruk, kazma, kürek, orak, tırpan, döven, yaba, dirgen ve kağnı arabası gibi ilkel aletlerle toprağı işlemişler. Yetiştirdikleri hayvanlar ile buğday, mısır, arpa, yulaf, sebze ve meyve gibi ürünlerle karınlarını doyurup yaşamışlardır. Sanayi, tarım alanındaki bu çalışmaları giderek kolaylaştırmış ve öncekine göre daha fazla ürün alınmasını sağlamıştır.

Karın doyuramamak diğer bir ifade ile açlık, insanlar için en büyük tehlikedir. Bu tehlikeyi sanayi değil, ancak tarım önler.

Netice olarak; insan hayatı açısından tarım, sanayiden daha önemlidir. 

> Bize Sorun