Palyatif bakım, ciddi hastalık yaşayan hastaların ve ailelerinin stresi azaltarak yaşam kalitesini arttırmayı amaçlayan disiplinlerarası  bakımdır. Kompleks medikal kararlarla birlikte uzmanlaşmış semptom kontrolü, pratik ve psikolojik destek, danışmanlık, yönlendirme ve yardım palyatif bakımın elzem parçalarıdır.  Bu tarz bir bakım kronik ve ciddi hastalığı olanlar, zaman kısıtlaması olan hastalıklarda teşhis ve tahminden bağımsız tüm insanlar için uygulanabilir olmalıdır. Teşhisten başlayarak iyileştirme süresince her tür hastalık için sağlanmalıdır. Bu tanımlama Dünya Sağlık Örgütünün “Palyatif bakım tedavi edici uygulamalara artık cevap vermeyen hastalar için aktif total bir bakımdır” şeklindeki daha dar tanımlamasına göre geniş kapsamlı ve insan odaklıdır. Palyatif bakım birçok ülkede tedavisi olanaksız hastalara evlerde bakım desteği olarak başlamış,  daha sonrada hastane bazlı bakım olarak çok kısa sürede yaygınlaşmıştır.


> Bize Sorun