1
2
Merkaba (Merkabah)
Mer-Ka-Ba kelimeleri kadim Mısır lisanından gelmektedirMer-özel ışığı temsil eder. Ka-bireysel ruha, Ba-ruhun belirli bir gerçekliği yorumlamasını ifade eder. Bizlerin gerçekliğinde, Ba genellikle beden ya da fiziksel gerçeklik olarak tanımlanır. Ruhların bedenlerinin olmadığı diğer gerçeklikler Yazının Devamı...

Reiki’nin Faydaları
Reiki enerjisi kişiye her yönden şifa verir. Örneğin bir baş ağrısını iyileştirirken Reiki başka organları ve düzeyleri de iyileştirebilir. Eğer baş ağrısının nedeni duygusalsa (örneğin stres) Reiki bu düzeyde de iyileştirme yapabilir. Benzer şekilde, eğer ağrının kaynağı zihinsel veya ruhsal dü Yazının Devamı...

Reiki Yaşam Gücünün Kendisidir
Reiki, ellerin bedene temasıyla gerçekleştirilen son derece kolay ve güçlü bir şifa yöntemidir. Reiki insanlığın bir parçasıdır. Acıyı dindirmek ve rahatlatmak için insan veya hayvan bedenine elleri koyma dürtüsü içgüdünün kendisi kadar eskidir. Acı hisseden insanların buna ilk tepkisi acıyan ye Yazının Devamı...

İmza Hücresi Şifasındaki Asli Güçler
Tıpkı yaradılışta ruhsaldan fiziksele doğru bir akış olduğu gibi, İmza Hücresi şifasında da asli şifa güçlerinde bir akış vardır. Bu asli güçler insanın dört bedenli sistemine bütünleyici bir biçimde örülüdür. Onlar İmza Hücresi Şifası denen enerjilerin bir örgüsü içinde birleşen güçlü kuvvetler Yazının Devamı...

İmza Hücresi Şifasının Temeli
İmza Hücresi açılış bölümü, Yaradan’dan gelen prana enerjisinin şifa verilen kişinin dört beden sistemine aktarmayı içeren güçlü bir yöntemdir. Şifa seansında kullanılan prana solunumu ruhsal, zihinsel, duygusal ve fiziksel bedenleri birleşik bir kuvvet içinde birlikte tutan yaşam-sürdürücü ener Yazının Devamı...

Bireysel Şifa Uygulama Seansları
REİKİ: Evrensel yaşam enerjisi anlamına gelmektedir. Reiki tıbbi tedaviye destek olma işlevindedir. Birçok hastalıkta tıbbi tedaviyi tamamlar, zihinsel ve bedensel gerginliklerden kurtulmayı sağlar. İlaçların yan etkisini azaltır, yorgunlukları giderir. Sağlık ve kişisel gelişim anlamında ö Yazının Devamı...

1
2