1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Medikal Turizmde Küresel Pazar ve Türkiye
Günümüzde medikal turizm dinamik olarak en fazla büyüyen endüstrilerden biridir. Sağlık hizmetinin küreselleşmesine doğrudan etkisi olduğu düşünülen medikal turizm kesinlikle küresel olarak güçlü bir büyüme potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte, medikal turizm pazarının dünyanın gelişmekt Yazının Devamı...

Küresel Sağlık Endüstrisi Hızla Büyüyor
Elektrikle çalışan cihazlar belirli amaçlara yönelik üretilmektedir ve vücudun çeşitli koşullarını hafifletmek veya rahatlatmak için elektriksel uyarılar yoluyla sinirleri veya dokuları harekete geçirirler. Elektrikli cihazlar zaman zaman ilaç bazlı iyileştirmeye alternatif olarak kullanılır Yazının Devamı...

Erişilebilir Turizm
Tekerlekli bir sandalyeyle seyahat etmeden önce erişilebilir turizm terimini hiç duymadık. Hemen hemen her gün, erişilebilir turizm olanaklarını ve tekerlekli sandalye ile uygun seyahat araştırıyoruz. İhtiyaç bize erişilebilir turizmi gündeme taşımamız gerektiğini anlatmıştır. Erişilebilir T Yazının Devamı...

Medikal Turizmde Trendler
VISA ve Oxford Economics tarafından yayınlanan bir rapora göre; Medikal Turizm endüstrisinde üretilen ekonomi US$439 milyar değerine ulaşmış vaziyette ve önümüzde ki 10 yıl için yıllık bazda %25 oranına kadar büyümenin gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Çünkü dünya nüfusunun yaklaşık % 3-4 'ünü Yazının Devamı...

Küresel Turizm Endüstrisinde 6 Seyahat Eğilimi
Bir yıl başarılı olan şey, bir sonraki aşamada işe yaramayabilir ve bu gerçek küresel olarak değişen bir endüstrideki ticaretin doğal bir parçasıdır. Seyahat endüstrisindeki eğilimleri tespit etmek için tur ve etkinlik sağlayıcıları kullanılır ve incelenir. Dünya turizm örgütünün turizm Yazının Devamı...

Medikal Turizmde Riskler
Hastaların geniş yelpazedeki prosedürleri elde etmek için seyahat ettiği uluslararası hedeflerin listesi giderek artıyor ve bu hedefler olası komplikasyonlara veya diğer olumsuz sonuçlara göre düşük riskten yüksek riske doğru sıralanırlar. Bu nedenle potansiyel komplikasyonlar ve herhangi bi Yazının Devamı...

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41